More search options

Results 1 - 25 of 85.

Cover image
Jian'an qi zi ji zhu zi suo yin / zhu bian D. C. Lau, Chen Fangzheng, He Zhihua = A concordance to the works of the Seven Masters of the Jian'an period / series editors D.C. Lau, Chen Fong Ching, Ho Che Wah.
ISBN
 • 9622019331
Published
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2001.
book
 • Printed resource
Cover image
Wen xin diao long zhu zi suo yin / zhu bian Liu Dianjue, Chen Fangzheng, He Zhihua = A concordance to the Wenxin Diaolong / series editors D.C. Lau, Chen Fong Ching, Ho Che Wah.
ISBN
 • 9622019315
Published
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, [2001]
book
 • Printed resource
Cover image
ISBN
 • 9622019250
Published
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, [2000]
book
 • Printed resource
Cover image
Yan shi jia xun zhu zi suo yin / zhu bian Liu Dianjue, Chen Fangzheng, he Zhihua = A concordance to the works of Yanshijiaxun / series editors D.C. Lau, Chen Fang Ching, He Che Wah.
ISBN
 • 9622019242
Published
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2000.
book
 • Printed resource
Cover image
ISBN
 • 9622019269
Published
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, [2000]
book
 • Printed resource
Cover image
Xie Tiao ji zhu zi suo yin = A concordance to the works of Xie Tiao / zhu pian Liu Dianjue, Chen Fangzheng, He Zhihua.
ISBN
 • 962201786X
Published
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, [1999]
book
 • Printed resource
Cover image
ISBN
 • 9622019277
Published
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, [2001]
book
 • Printed resource
Cover image
Liang Jian-wen-di Xiao Gang ji zhu zi suo yin / zhu bian Liu Dian-jue, Chen Fang-zheng, He Zhi-hua = A concordance to the works of Liang Jianwendi Xiao Gang / series editors, D. C. Lau, Chen Fong Ching, Ho Che Wah.
ISBN
 • 962201934X
Published
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, c2002.
book
 • Printed resource
Cover image
Xu Ling ji zhu zi suo yin = A concordance to the works of Xu Ling / zhu bian Liu Dianjue, Chen Fangzheng, He Zhihua.
ISBN
 • 9622019218
Published
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, [2000]
book
 • Printed resource
Cover image
Luo-yang qie lan ji zhu zi suo yin / zhu bian Liu Dianjue, Chen Fangzheng, He Zhihua = A concordance to the Luoyang qielan ji / series editors D.C. Lau, Chen Fong Ching, Ho Che Wah.
ISBN
 • 9622019358
 • 9789622019355
Published
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, c2003.
book
 • Printed resource
Cover image
Jiang Yan ji zhu zi suo yin = A concordance to the works of Jiang Yan / zhu bian Liu Dianjue, Chen Fangzheng, He Zhihua.
ISBN
 • 9622019293
Published
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, [2001]
book
 • Printed resource
Cover image
Liang Wudi Xiao Yan ji zhu zi suo yin / zhu bian Liu Dianjue, Chen Fangzheng, He Zhihua = A concordance to the works of Liang Wudi Xiao Yan / series editors D.C. Lau, Chen Fong Ching, Ho Che Wah.
ISBN
 • 9622019307
Published
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, [2001]
book
 • Printed resource
Cover image
Xie Lingyun ji zhu zi suo yin / zhu pian Liu Dianjue, Chen Fangzheng, He Zhihua = A concordance to the works of Xie Lingyun / series editors D.C. Lau, Chen Fong Ching, Ho Che Wah.
ISBN
 • 9622017800
Published
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, [1999]
book
 • Printed resource
Cover image
Shen Yue ji zhu zi suo yin = A concordance to the works of Shen Yue / zhu bian Liu Dianjue, Chen Fangzheng, He Zhihua.
ISBN
 • 9622019188
Published
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, [2000]
book
 • Printed resource
Cover image
Yu Xin ji zhu zi suo yin = A concordance to the works of Yu Xin / zhu bian Liu Dianjue, Chen Fangzheng, He Zhihua.
ISBN
 • 9622019234
Published
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, [2000]
book
 • Printed resource
Cover image
ISBN
 • 9622017894
Published
Xianggang : Zhong wen da xue zhu ban she, [1999]
book
 • Printed resource
Cover image
Zhang Hua ji zhu zi suo yin ; Zhang Zai ji zhu zi suo yin ; Zhang Xie ji zhu zi suo yin / zhu bian Liu Dian-jue, Chen Fang-zheng, He Zhi-hua = Concordances to the works of Zhang Hua, Zhang Zai, Zhang Xie / series editors D. C. Lau, Chen Fong Ching, Ho Che Wah.
ISBN
 • 9622019366
Published
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, c2003.
book
 • Printed resource
Cover image
Qi min yao shu zhu zi suo yin / zhu bian Liu Dianjue, Chen Fangzheng, He Zhihua = A concordance to Qimin yaoshu / series editors D.C. Lau, Chen Fong Ching, Ho Che Wah.
ISBN
 • 9622019323
Published
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2001.
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Lewis, Mark Edward, 1954-
ISBN
 • 0-674-26540-8
 • 0-674-04015-5
Published
Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press, 2009.
58 Holding libraries
article
 • E-resource
 • Printed resource
Cover image
ISBN
 • 9789860142341
 • 9860142343
Published
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, 2008.
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Bai, Cuiqin, 1938-
ISBN
 • 9787802304246
 • 7802304245
Edition
Di 1 ban.
Published
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2007.
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Wang, Jingzhou, 1977-
ISBN
 • 9787532571758
 • 7532571750
Edition
Di 1 ban.
Published
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2014.
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Su, Qiming.
ISBN
 • 9860052972
 • 9789860052978
Edition
Chu ban.
Published
Taibei Shi : Guo li li shi bo wu guan, Minguo 95 [2006]
book
 • Printed resource

Export:

Selection Options