More search options

Results 1 - 2 of 2.

Cover image
O'zbek fotografiyasi 125 yil : antologiya / [loyiha muallifi, Tursunali Qo'ziev].
ISBN
  • 5898900888 (v. 1)
  • 9785898900885 (v. 1)
  • 5898900888 (v. 2)
  • 9789943070639 (v. 3)
Published
Toshkent : O'zbekiston Badiiy Akademiyasi, 2005-2007.
1 Holding library
book
  • Printed resource
Cover image
O'zbek fotografiyasi 125 yil : antologiya / 1 1879-1940. [loyiha muallifi Tursunali Qo'ziev].
ISBN
  • 5898900888
  • 9785898900885
Published
Toshkent : O'zbekiston Badiiy Akademiyasi ; Toškent Foto Uyi, 2005.
1 Holding library
book
  • Printed resource

Export:

Selection Options