More search options

Results 1 - 25 of 29.

book
 • Microform
 • E-resource
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Wood, Benjamin, active 16th century.
Published
Te Leyden : by Pieter vander Aa ..., 1706.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • Printed resource
1 Holding library
book
 • E-resource
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Hatch, John, Captain.
Published
Te Leyden : by Pieter vander Aa ..., 1707.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • Printed resource
1 Holding library
book
 • E-resource
 • Printed resource
1 Holding library
book
 • E-resource
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Mildenhall, John, -1614.
Published
Te Leyden : by Pieter van der Aa, 1706.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • Printed resource
Cover image
Voyagie van Capiteyn William Hawkins, door Oost-Indien, gedaan anno 1608 en vervolgens. Behelsende een naaukeurig verhaal van sijn ontmoeting by den Grooten Mogol; mitsgaders desselfs hof- houding, godsdienst, krijgsmagt, schatten, &c. / door hem selfs aan de maatschappy in Engeland geschreven. Nevens verscheyde aanmerkingen van eenige kusten, en een voyagie in Oost-Indien, en bysonder door 't land van den Grooten Mogol; gedaan en beschreven door sijn koopman en reys-genoot, William Finch, beginnende anno 1607. Nu aldereerst uyt het Engelsch vertaald ..
Author
 • Hawkins, William, -1613.
Published
Te Leyden : by Pieter vander Aa, 1706.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • Printed resource
Cover image
Cæsar Frederiks agtien-jarige reys, na en door Indien, anno 1563 en vervolgens / seer naauwkeurig door hem selfs beschreven ; nu aldereerst uyt het Engelsch vertaald ..
Author
 • Federici, Cesare.
Published
Te Leyden : by Pieter vander Aa, 1706.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Hoare, William, -1653.
Published
Te Leyden : by Pieter vander Aa ..., 1707.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Davis, John, 1550?-1605.
Published
Te Leyden : by Pieter van der Aa ..., 1706.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • Printed resource
Cover image
Beknopte aantekeningen van een Oost-Indische reys, gedaan uyt Engeland, met 3 scheepen de Samaritaan, de Thomas en Thomasine: in het jaar 1614. en beschreeven door Johan Milward, koopman op het schip de Thomas; behelsende hunne verhandeling te Saldania, Bantam, Aachen en Tecoo en het aan-doen van eenige onbekende Baayen. Nu alder-eerst uyt het Engels vertaald ..
Author
 • Milward, John.
Published
Te Leyden : by Pieter vander Aa, 1707.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Keeling, William.
Published
Te Leyden : by Pieter vander Aa ..., 1706.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • Printed resource
Cover image
Opmerkelyke reystogten van den Heer Antony Sherley, gedaan in den jare 1599. Na Persien; en van daar als gesant aan de Kristen vorsten afgesonden. Door hem selfs aan sijn broeder Robert Sherley geschreven; die insgelijx van de Persise koning in ambassade is afgevaardigt geworden. Nu aldereerst uyt het Engels vertaald ..
Author
 • Sherley, Anthony, Sir, 1565-1635?.
Published
Te Leyden : by Pieter vander Aa, 1706.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • Printed resource
Cover image
Tweede scheeps-togt, van de Engelse Oost-Indische Maatschappy, onder den Hr. Hendrik Middleton, generaal, in 't jaar 1604. Beschreven door Thomas Clayborn. Mitsgaders, Des voornoemde generaals scheeps- togt na de Moluccas in 't selve jaar. Beyde nu aldereerst uyt het Engelsch vertaald ..
Author
 • Clayborn, Thomas.
Published
Te Leyden : by Pieter vander Aa, 1706.
1 Holding library
book
 • Printed resource

Export:

Selection Options