More search options

Results 1 - 15 of 15.

Cover image
Author
 • Yang, Xin.
ISBN
 • 9787532393961
Published
Shanghai : Shanghai shi ji chu ban you xian gong si ; Shanghai : Shanghai ke xue ji shu you xian gong si ; Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 2008.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Ming Qing xiao xiang hua / zhu bian Yang Xin.
Author
 • Gu gong bo wu yuan (China)
ISBN
 • 9787532393961
 • 7532393968
Edition
Jian ti ban, di 1 ban.
Published
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she ; Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 2008.
book
 • Printed resource
Cover image
Published
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1982.
book
 • Printed resource
Cover image
Published
Shang hai : Shang hai ren min mei shu chu ban she, 1982.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Published
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1979
book
 • Printed resource
Cover image
Ming Qing ren wu xiao xiang hua xuan / [Nanjing bo wu yuan gong gao ; Shanghai ren min chu ban she bian ji chu ban].
Edition
Di 1 ban.
Published
Shanghai : Gai she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982.
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Zhang, Yongwei, 1980-
ISBN
 • 9787542636973
 • 7542636979
Edition
Di 1 ban.
Published
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 2012.
book
 • Printed resource
Cover image
ISBN
 • 9789996500787
 • 9996500780
Published
Macao : Macao Museum of Art of the Civic and Municipal Affairs Bureau, 2011.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
ISBN
 • 9789993759706
Published
Ao men : Ao men yi shu bo wu guan, 2008.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Published
Bei jing : Hua xia chu ban she, 1995.
1 Holding library
article
 • Printed resource
Cover image
Published
Chang chun : Ji lin wen shi chu ban she, 1997.
1 Holding library
article
 • Printed resource
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Published
Tai bei : Tian yi chu ban she, min guo 74 [1985].
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • (Ming) Yu, Xiangdou.
Published
Taibei Tian yi chu ban she Minguo 74 nian [1985]
book
 • Printed resource
Cover image
Fei hua yong / [Jiao dian zhe Song Jiazhe].
Edition
Di 1 ban.
Published
Shenyang shi : Chun feng wen yi chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1983.
book
 • Printed resource

Export:

Selection Options