More search options

Results 1 - 8 of 8.

Cover image
Meihin soroimono ukiyoe / [henshū Nihon Āto Sentā].
ISBN
 • 4324024863 (v. 1)
 • 9784324024867 (v. 1)
Edition
Shohan.
Published
Tōkyō : Gyōsei, Heisei 3-4 [1991-1992]
book
 • Printed resource
Cover image
Meihin soroimono ukiyoe / [henshū Nihon Āto Sentā].
ISBN
 • 4324024863 (v. 1)
 • 9784324024867 (v. 1)
Published
Tōkyō : Gyōsei, Heisei 3-4 [1991-1992]
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Harunobu : Harushige, Koryūsai hoka shoki Ukiyoe / sekinin henshū Kobayshi Tadashi ; [henshū Nihon Āto Sentā].
Author
 • Suzuki, Harunobu, 1725?-1770.
ISBN
 • 4324024863
 • 9784324024867
Edition
Shohan.
Published
Tōkyō : Gyōsei, Heisei 3 [1991]
book
 • Printed resource
Cover image
Sharaku : Shunshō, Shunkō, Shun'ei, Enkyō / sekinin henshū Yamaguchi Keizaburō ; [henshū Nihon Āto Sentā].
Author
 • Tōshūsai Sharaku, active 1794.
ISBN
 • 4324024901
 • 9784324024904
Edition
Shohan.
Published
Tōkyō : Gyōsei, 1991.
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Torii, Kiyonaga, 1752-1815.
ISBN
 • 4324024871
 • 9784324024874
Edition
Shohan.
Published
Tōkyō : Gyōsei, 1991.
book
 • Printed resource
Cover image
Kuniyoshi, Eisen : Ezan, Kuninaga, Kunitora / sekinin henshū Suzuki Jūzō ; [henshū Nihon Āto Sentā].
ISBN
 • 4324024928
 • 9784324024928
Published
Tōkyō : Gyōsei, 1991.
book
 • Printed resource
Cover image
Utamaro / [henshū Nihon Āto Sentā].
Author
 • Kitagawa, Utamaro, 1753?-1806.
ISBN
 • 432402488X
 • 9784324024881
 • 4324024898
 • 9784324024898
Edition
Shohan.
Published
Tōkyō : Gyōsei, 1991-1992.
book
 • Printed resource
Cover image
Hokusai / sekinin henshū Narazaki Muneshige ; [henshū Nihon Āto Sentā].
Author
 • Katsushika, Hokusai, 1760-1849.
ISBN
 • 4324024936
 • 9784324024935
 • 4324024944
 • 9784324024942
Published
Tōkyō : Gyōsei, Heisei 3-4 [1991-1992]
book
 • Printed resource

Export:

Selection Options