More search options

Results 1 - 25 of 27.

Cover image
ISBN
 • 998988658X
Published
Skopje : Institut za makedonska literatura, 2006.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Makedonski narodni umotvorbi / red. V. Iljoski i K. Tošev.
Published
Skopje, 1946.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Makedonski narodni umotvorbi / vo redakcija na Haralampie Polenakoviḱ, Kiril Penušliski.
Published
Skopje : "Kočo Racin", 1954-
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Makedonski narodni umotvorbi / Marko K. Cepenkov ; redaktiral Kiril Penušliski ; sorabotnik Blaže Petrovski.
Author
 • Cepenkov, Marko, 1829-1920.
Published
Skopje : Makedonska kniga, 1972.
book
 • Printed resource
Cover image
Makedonski narodni umotvorbi / Anton P. Stoilov ; sostavil i redaktiral Marko Kitevski.
Author
 • Stoilov, Anton, 1869-1928.
ISBN
 • 9989886229
Published
Skopje : Institut za makedonska literatura, 2000.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Makedonski narodni umotvorbi / [sobral] Stefan I. Verkoviḱ ; podgotovil i redaktiral Kiril Penušliski.
Published
Skopje : Makedonska kniga, 1985.
book
 • Printed resource
Cover image
Makedonski narodni umotvorbi / izbor, redakcija, predgovor i beleški Marko Kitevski.
ISBN
 • 9789989551505 (v. 3)
 • 9989551502
 • 9789989550256 (set)
 • 9989550255
Published
Bitola : NID Mikena, 2008.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Govorni narodni umotvorbi / izbor, redakcija, predgovor i beleški Marko Kitevski.
ISBN
 • 9786086532208
Published
Skopje : Kameleon, 2011.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Narodni umotvorbi / Stale Popov ; podgotvil Miroljub Stojanović.
Author
 • Popov, Stale, 1902-1965.
Published
Skopje : Instit za folklor "Marko Cepenkov", 1983.
book
 • Printed resource
Cover image
Makedonski narodni umotvorbi. Tom 4, knj. 1, Poslovici / vo redakcija na Haralampie Polenakoviḱ i Kiril Penušliski.
Published
Skopje : "Kočo Racin", 1954.
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Sazdov, Tome.
Published
Skopje : Misla, 1974.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Makedonski narodni prikazni / Redaktirale : V. Iljoski, K. Tošev.
Published
Skopje : Drž. knigoizdatelstvo na Makedonija, 1946.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Stoicovski, Blagoj.
Published
Skopje : Institut za Folklor "Marko Cepenkov", 1992.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Makedonski narodni umotvorbi i anegdoti : od Pelagonija i Mariovo / [sobirač] Tome Veljanovski ; podgotvil Trenčo Dimitrioski.
ISBN
 • 9786084533023
Published
Prilep : Riznica, 2009.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Hoxha, Mehmet, 1937-
ISBN
 • 9786084654056
Published
Skopje : Bata press, 2011.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Karovski, Lazo.
Published
Skopje : Institut za Folklor "Marko Cepenkov", 1992.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Junački narodni pesni / [izbor, redakcija i predgovor Marko Kitevski].
ISBN
 • 9789989251788
Published
Skopje : Kameleon, 2008.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Ljubovni narodni pesni / izbor i redakcija Marko Kitevski.
ISBN
 • 9789989251771
 • 9989251770
Published
Skopje : Kameleon, 2008.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Published
Skopje, 1959.
music score
 • Printed resource
Cover image
Macedonian folklore / selection, introduction, editing Marko Kitevski; translation from Macedonian Jasmina Utkovska.
ISBN
 • 9786082320144
Published
Skopje : St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Kavaev, Filip.
Published
Skopje, 1961.
book
 • Printed resource
Cover image
Macedonian folklore / selection, introduction, editing Marko Kitevski ; translation from Macedonian Jasmina Utkovska.
ISBN
 • 9786082320144
 • 608232014X
Published
Skopje : St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011.
book
 • Printed resource
Cover image
Prikazni za životni / izbor, redakcija i predgovor Marko Kitevski.
ISBN
 • 9786086504632
 • 6086504636
Published
Skopje : Kameleon, 2009.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Ajdutski i revolucionerni pesni / Izbor, redakcija, predgovor i beleški Marko Kitevski.
ISBN
 • 9786086504625
 • 6086504628
Published
Skopje : Kameleon, 2009.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Volšebni prikazni / izbor, redakcija, predgovor i beleški Marko Kitevski.
ISBN
 • 9786086504687
Published
Skopje : Kameleon, 2010.
1 Holding library
book
 • Printed resource

Export:

Selection Options