More search options

Results 1 - 25 of 1358.

Cover image
Bi xue lu : [5 juan] / Zhuang Zhongfang ji ; Xia Luanxiang hui tu.
Author
 • Zhuang, Zhongfang, 1780-1857.
Published
[China] : Qian tang Xiang shi Li he tang, Xianfeng 6 [1856]
book
 • E-resource
 • Printed resource
 • OA Open Access
Cover image
Xiling bi cheng lu / Fu Yunlong zhu.
Author
 • Fu, Yunlong, active 1881-1895.
Published
[n.p.] : Hong yu zhou shi kan, Guangxu 11 [1885]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Bi xue lu : [5 juan] / Zhuang Zhongfang ji ; Xia luanxiang hui tu.
Author
 • Zhuang, Zhongfang, 1780-1857.
Published
[China] : Qian tang Xiang shi Li he tang, Xianfeng 6 [1856]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Ming xing bi jiao lu / Wang Zuyuan ji.
Author
 • Wang, Zuyuan.
Published
Fushan : Wang shi kan, Guangxu 6 [1880]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Dun bi lu : [8 juan] / Shuyuantuisou (Wang Kun) zhuan. Duo Duo yin : [2 juan] / Mujushi zhuan.
Author
 • Wang, Gun.
Published
[S.l. : Bu ju wu men zhai, pref. Gongxu yuan nian [i.e. 1875]]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Liang, Gongchen, 1814-
Published
(1843)
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Yi, Shunding, 1858-1920.
Published
n.p. [1893]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Bian wu bi lu : 1 juan / Zhao Ding zhuan ; [Li Tiaoyuan ji ke]
Author
 • Zhao, Ding.
Published
[China] : Li shi Wan juan lou, Jiaqing 14 [1809]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Wu lu bi tan : 8 juan / Li Zuoxian bian.
Author
 • Li, Zuoxian, jin shi 1835.
Published
[China], Guangxu yuan nian [1875]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Zou, Tao, fl. 1881.
Published
Shanghai : Wen ming shu ju, [Guangxu 11 (1885) xu]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Hao, Yixing, 1757-1825.
Published
[China] : Hao shi, Guangxu 5 [1879]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Ding, Yuejian.
Published
Anhui, Zhi zu zhi zhi yuan, Qing Dongzhi 6 nian [1867]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Wang, Duanlü, jin shi 1780.
Published
Shanghai : Wen ming shu ju, [Daoguang bing wu i. e. 1846 xu]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Ruan, Yuan, 1764-1849.
Published
Ezhu : [s.n.], Tong zhi 4 [1865?]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Published
[China : s.n., Qing Yongzheng i.e. between 1725 and 1735]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Qi ji bi yi : 12 juan, juan shou 1 juan, fu lu 1 juan / Pu'erna zhuan ; Fulanya kou yi ; Xu Jianyin bi shu ; [Zhang Yinhuan bian ji]
Published
[China] : Hong wen shu ju, Guangxu 22 [1896]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Fang, Junyi, 1815-1889.
Published
[S.l. : s.n., Tong zhi 12 [i.e. 1873]]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Published
[China : s.n.], Qing Qianlong 20 nian [1755]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Liang, Gongchen, b. 1814.
Edition
Chong kan.
Published
Beijing : Shan cheng tang shu pu, Guang xu 21 nian [1895]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Chen, Kangqi, 1840-1890.
Published
Shanghai : Wen ming shu ju, Min guo 25 [1936]
book
 • E-resource
 • Printed resource
 • OA Open Access
Cover image
Illustrated catalog of Chinese coins (gold, silver, nickel, and aluminum) / E. Kann = Zhongguo bi tu shuo hui kao (yin, jin, nie, lu) / Gengaide.
Author
 • Kann, Eduard, 1880-1962.
Published
Los Angeles : The Author, 1954.
book
 • E-resource
 • Printed resource
 • OA Open Access
Cover image
Zhongguo qian bi mu lu, Hsü Tsu-chin pien. Illustrated catalog of Chinese coins, by T.K. Sü.
Author
 • Xu, Zuqin.
Edition
[Di 3 ban.
Published
Taibei, Xin guang you chao za zhi she] Minguo 63 [1974]
book
 • Printed resource
Cover image
Floppy's friends = Fù lù bĭ de péng yŏu / Guido Van Genechten ; simplified Chinese translation by Sylvia Denham.
Author
 • Genechten, Guido van,
ISBN
 • 1844442241 (paperback)
Published
London : Mantra, 2004.
1 Holding library
book
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Ma, Tak-wo.
Published
Hong Kong : Taisei Stamps & Coins (HK) Ltd., [1994?-1997?].
1 Holding library
book
 • Printed resource

Export:

Selection Options