More search options

Results 1 - 2 of 2.

Cover image
Hunar va jāmiʻah dar jahān-i Īrānī / bih kūshish-i Shahryār ʻAdl ; tarjumah va vīrāyish, zīr-i naẓar-i Iḥsān Ishrāqī, Shahryār ʻAdl.
Author
  • Anjuman-i Iran shināsī-yi farasah dar Tihran.
ISBN
  • 9643154882
Published
Tihrān : Tūs, 1379 [2000].
book
  • Printed resource

Export:

Selection Options