Ἐπωπιδων. Hoc volumine Domitius inseruit. Sylvarum Statii Papinii libros quinque a se emendatos. Commentarios: quos in Sylvas composuit. Commentariolos in Sappho Ouidii quos edidit, propertii loca obscura a se elucubrata, particulam ex tertio libro suarum observationum: ubi nonnulla explicata sunt: quæ ad linguæ latinæ rationem magnopere pertinēt, etc. .

Other titles
  • Silvæ. Latin
Published
  • [Venice] : D. S [1482?]
Physical description
(folio)
Notes
  • 100 printed leaves, and 2 blank, without pagination; sig. a-m, A-C, in, sixes and eights. 42 lines of text and 53 of commentary to a full page. A reprint of the edition published by A. Pannartz at Rome in 1475.
Other names
Genre
  • text
Language
  • Latin
Cover image
book
Printed resource
Holding libraries

Summary holdings does not include live availability details. Select a library name for the full Holdings display.

Location of copy Shelfmark Online location Holdings Notes
British Library: General Reference Collection, St Pancras Reading Rooms IB.22018.
British Library: General Reference Collection, St Pancras Reading Rooms 167.c.22. [Another copy.]***Imperfect; wanting fol. a 8, b 1, and all after m 4.

Export: