More search options

More online resources freely available.

As library buildings are now closed, some publishers are giving free access to online books and journals during the corona virus outbreak — find and access many of these resources through Discover. Read more on our blog....

Results 1 - 25 of 1497.

Cover image
Author
 • Yue, Ke, 1183-1234.
Published
Hubei : Chong wen shu ju, Guangxu 3 [1877]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Published
[n.p.], Jiaqing geng shen [1800] chong kan.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Zhao, Yanxiu, fl. 1857.
Published
n.p. Xi leng yin she Xianfeng ding si i.e.1857]
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Qu, Zengfa.
Published
[China : s.n.], Qianlong ren chen [1772] xu.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
"Bai lang ge" yan jiu / Chen Zongxiang, Deng Wenfeng zhu.
Author
 • Chen, Zongxiang.
Edition
Di 1 ban.
Published
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 1991-
book
 • E-resource
Cover image
Taiwan yi jiu jiu liu / zhu bian Jiang Dianming ; fu zhu bian Xiao Jing, Cao Zhizhou, Xiu Chunping ; Quan guo Taiwan yan jiu hui [bian].
ISBN
 • 7801141970
Edition
Di 1 ban.
Published
Beijing : Jiu zhou tu shu chu ban she, 1997.
book
 • E-resource
 • Printed resource
Cover image
Tai wan yi jiu jiu wu / Zhi wu. Jiang dian ming zhu bian. .
Author
 • Jiang, Dianming.
ISBN
 • 7801141261
 • 9787801141262
Published
Bei jing : Jiu zhou tu shu chu ban she, 1996.
book
 • E-resource
Cover image
ISBN
 • 781029895X
Edition
Di 1 ban di 1 ci.
Published
Guangzhou : Ji nan da xue chu ban she, 2000.
article
 • E-resource
Cover image
Author
 • Chen, Guofeng.
ISBN
 • 7560132650
 • 9787560132655
Published
Chang chun : Ji lin da xue chu ban she, 2005.
book
 • E-resource
Cover image
Author
 • Wang, Zhizhong.
ISBN
 • 7801700228
 • 9787801700223
Published
Bei jing : Dang dai zhong guo chu ban she, 2001.
book
 • E-resource
Cover image
Author
 • Wu, Xiaoqiu, 1959-
ISBN
 • 9781623201067
 • 1623201047
 • 9781623201043
Edition
English edition.
Published
Honolulu : Enrich Professional Publishing, 2019.
book
 • E-resource
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Li, Lifeng.
ISBN
 • 9787562236306
Published
Wuhan : Hua zhong shi fan da xue chu ban she, 2007.
article
 • E-resource
Cover image
Author
 • Wu, Yunfei.
ISBN
 • 7309030478
 • 9787309030471
Published
Shang hai : Fu dan da xue chu ban she, 2001.
book
 • E-resource
Cover image
Author
 • Wu, Xiangzhou, 1962-
ISBN
 • 7301074484
Edition
Di 1 ban.
Published
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2004.
article
 • E-resource
Cover image
Author
 • Lin, Jiayou.
ISBN
 • 7306005715
 • 9787306005717
Published
Guang zhou : Zhong shan da xue chu ban she, 2001.
book
 • E-resource
Cover image
Dang dai zhong guo jing ji gai ge / Liu guo guang zhu bian.
Author
 • Liu, Guoguang.
ISBN
 • 7806138250
 • 9787806138250
Published
Shang hai : Shang hai yuan dong chu ban she, 1999.
book
 • E-resource
Cover image
Sun zhong shan yu jin dai zhong guo de gai ge / Zhong shan da xue sun zhong shan yan jiu suo bian.
Author
 • Zhong shan da xue sun zhong shan yan jiu suo.
ISBN
 • 7306015311
 • 9787306015310
Published
Guang zhou : Zhong shan da xue chu ban she, 1999.
book
 • E-resource
Cover image
Author
 • Cai, Changshui.
ISBN
 • 7219047371
Published
Nanning : Guangxi ren min chu ban she, 2003.
article
 • E-resource
Cover image
ISBN
 • 7560419062
Published
Xi'an : Xi bei da xue chu ban she, 2004.
article
 • E-resource
Cover image
Author
 • Wang, Xiaoqiu.
ISBN
 • 7301035446
 • 9787301035443
Published
Bei jing : Bei jing da xue chu ban she, 1998.
book
 • E-resource
 • Printed resource
Cover image
Author
 • Wang, Xiangyuan.
ISBN
 • 7539236191
Published
Nanchang : Jiangxi jiao yu chu ban she, 2001.
article
 • E-resource
Cover image
Author
 • Zhou, Cezong.
ISBN
 • 7214017792
 • 9787214017796
Published
Nan jing : Jiang su ren min chu ban she, 1999.
book
 • E-resource
Cover image
Author
 • Fan, Xianzuo.
ISBN
 • 756222031X
 • 9787562220312
Published
Wu han : Hua zhong shi fan da xue chu ban she, 2003.
book
 • E-resource
Cover image
Author
 • Zhang, Jinglan, 1965-
ISBN
 • 9789862210390
Edition
BOD yi ban.
Published
Tai bei shi : Xiu wei zi xun ke ji chu ban : Hong ma yi tu shu jing xiao, 2008.
book
 • E-resource
Cover image
Author
 • Zhou, Li.
ISBN
 • 7302078149
 • 9787302078142
Published
Bei jing : Qing hua da xue chu ban she, 2004.
book
 • E-resource
 • Printed resource

Export:

Selection Options