More search options

Open Access Resources.

We are sorting your search results to highlight Open Access and other online resources. Some publishers are giving free access to online materials during the corona virus outbreak — find and access many of these resources through Discover. Read more on our blog....

Results 1 - 25 of 706.

Cover image
Author
 • Czartoryska, Izabela, księżna, 1746-1835.
Edition
Wyd. nowe popr.
Published
Warszawa : Nakładem N. Glücksberga, 1820.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
De officio principis Christiani libri tres / auctore Roberto S. R. E. Card. Bellarmino è Societate Iesu, ad sereniss. principem Wladislaum Sigismundi III, Poloniae & Sueciae Regis filium.
Author
 • Bellarmino, Roberto Francesco Romolo, Saint, 1542-1621.
Published
Romae : Ex typographia Bartholomaei Zannetti, 1619.
book
 • E-resource
 • Printed resource
 • OA Open Access
Cover image
Podróż króla Stanisława Augusta do Kaniowa w r. 1787 / podług listów Kazimierza Konstantego hrabiego de Bröl Platera opisana przez J.I. Kraszewskiego.
Author
 • Broel-Plater, Kazimierz Konstanty, 1748-1807.
Published
Wilno : Nakładem i drukiem J. Zawadzkiego, 1860.
book
 • E-resource
 • Printed resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Coyer, abbé (Gabriel François), 1707-1782.
Edition
A Varsovie et se trouve à.
Published
A Varsovie, et se trouve à Paris, : Chez Duchesne, libraire ... , 1761..
book
 • E-resource
 • Printed resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Plebański, Józef Kazimierz, 1831-
Published
Warszawa : G. Gebethner i R. Wolff, 1862.
book
 • E-resource
 • Printed resource
 • OA Open Access
Cover image
Published
Warszawa, Nakł. Księg. Polskiéj A. Dzwonkowskiego, 1861.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Panowanie Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellońszyków (1492-1506) / spisał na podstawie źródeł Franciszek Czerny.
Author
 • Czerny, Franciszek, 1847-1917.
Published
Krakow : Nakł. autora, 1871.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Pöllnitz, Karl Ludwig, Freiherr von, 1692-1775.
Published
A Amsterdam : aux depens de la Compagnie, 1734.
book
 • E-resource
 • Printed resource
 • OA Open Access
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Dwadzieścia sześć lat panowania Władysława Jagieły, króla polskiego / skreślone przez Jana Albertrandego ; wydane przez Edwarda Raczyńskiego.
Author
 • Albertrandy, Jan, 1731-1808.
Published
Wrocław : Nakładem Z. Schlettera, 1845.
book
 • E-resource
 • Printed resource
 • OA Open Access
Cover image
Published
Moskva : V Tip. S. Selivanovskago, 1824.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Louvet de Couvray, Jean-Baptiste, 1760-1797.
Published
Waterford : J. Saunders, 1811.
book
 • E-resource
 • Printed resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Waga, Teodor, 1739-1801.
Edition
Dla lepszego użytku znacznie przerobiona i pomnożona.
Published
Wilno : J. Zawadzki, 1833.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Kalinka, Walerian, 1826-1886.
Edition
Wydanie 2.
Published
Kraków : Nakładem Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, 1891.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Więzienie we Francyi Jana Kazimierza Polskiego i Szwedzkiego królewica / przez Ewerharda Wassenberga opisane ; z Łacińskiego na język Polski wytłumacył, wiadomością o życiu i pracach autora, przypisami i dodatkami pomnożył Michał Baliński.
Author
 • Wassenberg, Eberhard, b. 1610.
Published
Petersburg : M. Wolff, 1858.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Balzer, Oswald, 1858-1933.
Published
Krakow : Akademia Umiejȩtności, 1894.
book
 • E-resource
 • Printed resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Krajewski, Michał Dymitr, 1746-1817.
Published
Warszawa : S. Orgelbrand, 1846.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Zaprzaniec z Siemuszowéj Pietruski, Oswald.
Published
Lwów : Nakł. Kajetana Jabłońskiego, 1845.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • John III Sobieski, King of Poland, 1629-1696.
Edition
Edycya 2.
Published
Warszawa : Nakładem i drukiem N. Glücksberga, 1824.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Author
 • Proyart, abbé, 1743?-1808.
Published
Paris : Boiste, 1826.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access
Cover image
Quincux, to jest: Wzâor korony polskiej na cynku wystawiony, przez Stanis±awa Orzechowskiego Okszyca z przemyskiej ziemi, i za kolñedñe pos±om koronnym do Warszawy na nowe lato roku paânskiego 1564 pos±any. Wydanie Kazimierza Jâozefa Turowskiego.
Author
 • Orzechowski, Stanis±aw Okszyc, 1513-1566 or 7.
Published
Krakâow, Nak±. Wydawnictwa Biblioteki polskiej, 1858.
1 Holding library
book
 • E-resource
 • OA Open Access

Export:

Selection Options